PAPERS


MOLNÁR, K. & FARKAS, E. 2011. Chemical analyses of depsides and depsidones in populations of the lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl. and an analysis of its genetics. Annales Botanici Fennici (accepted).

HESTMARK, G., MIADLIKOWSKA, J., KAUFF, F., FRAKER, E., MOLNÁR, K., & LUTZONI, F. 2011. Single origin and subsequent diversification of Central Andean endemic Umbilicaria species. Mycologia, 103:45–56.

MOLNÁR, K. & FARKAS, E. 2010. Current results on biological activities of lichen secondary metabolites: a review. Z. Naturforsch. 65c: 157–173.

SASS-GYARMATI, A., MOLNÁR, K., ORBÁN, S., PÓCS, T., & ERZBERGER, P. 2009. The cryptogamic flora of the Zgurăşti Sinkhole System and its surroundings. (Apuseni Mountains, Romania). Kanitzia 16: 25–44.

FARKAS, E., LŐKÖS, L., and MOLNÁR, K. 2009. Az Ochrolechia arborea zuzmófaj megjelenése Magyarországon. Mikológiai Közlemények, Clusiana 48(1): 19–24.

FARKAS, E., LŐKÖS, L., MOLNÁR, K., & VERES, K. 2009. A zuzmók hozzájárulása Magyarország, Európa és a föld ökoszisztémáinak diverzitásához. Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből, ÖBKI Műhelyfüzetek 2: 57–61.

FARKAS, E., M. KOVÁCS, G., MOLNÁR, K., LŐKÖS, L., & VERES, K. 2008. Molecular investigations of various lichen taxa and populations in Hungary. [Lichenizált gombák molekuláris vizsgálata Magyarországon.] Acta Microbiologica at Immunologica Hungarica 55 (2): 187-188.

MOLNÁR, K., LŐKÖS, L. 2006: Adatok az Upponyi-szoros zuzmóflórájához. Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 30: 25-34.

MOLNÁR, K. 2005. Adatok a Mátra hegység zuzmóflórájához III. Ilona-völgy. Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 29: 19–24.

MOLNÁR, K., KIS, G., & KÉKES, J. Y. 2005. Data for the bryophyte and lichen flora of the Mátra Mts II. Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Biologiae 32: 15–23.

KIS, G. & MOLNÁR, K. 2004. Adatok a Mátra hegység moha- és zuzmóflórájához. Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Biologiae 25: 25-38.

MOLNÁR, K. 2004. Lichen types and list of exsiccata in the Eger Cryptogamic Herbarium (EGR). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 28: 53-55.

FARKAS, E. & MOLNÁR, K. 2002. Secondary metabolites of lichens and habitat factors. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 49: 376.

MOLNÁR, K. 2002. A zuzmók szerepe Komárom és környéke környezetminőségének vizsgálatában. Bot. Közlem. 89 (1-2): 230.

FARKAS, E., LŐKÖS, L., & MOLNÁR, K. 2001. Lichen mapping in Komárom, NW Hungary. Acta Bot. Hung. 43 (1-2): 147-162.

CSONTOS, P., LŐKÖS, L. & MOLNÁR, K. 2000. Numerical analysis of lichen zones in Komárom, NW Hungary. Studia Bot. Hung. 30–31: 127-140.

FARKAS, E., LŐKÖS, L., MOLNÁR, K. & ZAGYVA, A. 1999. Lichens as indicators of air pollution in Hungary. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 46: 312.

ABSTRACTS


ARNOLD, A. E., U’REN, J. M., KAUFF, F., MIADLIKOWSKA, J., MOLNÁR, K., & LUTZONI, F. 2010. Origins and Co-evolution of Endolichenic and Endophytic Fungi. - 9th International Mycological Congress: The Biology of Fungi, Edinburgh, UK, August 1-6, 2010. – Invited Speaker Abstracts: Evolution, Diversity and Systematics in Programme Book, U2.I1.

MOLNÁR, K. & FARKAS, E. 2009. Secondary metabolites of the epiphytic lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl. In: Information, program and abstracts. Young lichenologists’ workshop in Hungary, 17–20 April 2009, Vácrátót, Hungary. E. Farkas and K. Veres (eds), p. 14. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót.

PÉNZES-KÓNYA, E., ORBÁN, S., MOLNÁR, K., KIS, G., & SASS-GYARMATI, A. 2005. Special habitat types and new floristical data of the cryptogams in the area of the Bükk National Park. - Conservation Ecology of Cryptogams, Sweden, 21-25 November 2005, Mid Sweden University, p. 54.

MOLNÁR, K., SASS-GYARMATI, A., KIS, G., ORBÁN, S., PÉNZESNÉ KÓNYA, E., & SÁNTHA, T. 2005. Mohák, zuzmók és nagygombák florisztikai feldolgozása acidofil erdőállományokban a Bükk-hegység területén. A III. Magyar Természetvédelmi Konferencia Program és Absztrakt kötete, Magyar Biológiai Társaság, p. 169.

MOLNÁR, K. 2005. Adatok az Upponyi-szoros zuzmóflórájához. A III. Magyar Természetvédelmi Konferencia Program és Absztrakt kötete, Magyar Biológiai Társaság, p. 168. poster

SASS-GYARMATI, A., MOLNÁR, K., ORBÁN, S., PÓCS, T., & ERZBERGER, P. 2005. The cryptogamic flora of the Zgurasti Cave and surroundings. (Apuseni Mountains, Romania). XVII International Botanical Congress – Abstracts, Vienna, Austria, 17-23 July 2005, p. 619. KIS, G., MOLNÁR, K., & VOJTKÓ, A. 2004. Az Eszterházy Károly Főiskola Növénytani Tanszékének Herbáriuma (EGR). Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében – VI. Konferencia, Keszthely, 2004. február 26-29. Előadások és poszterek – összefoglaló kötet, Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, p. 119.

MOLNÁR, K. & FARKAS, E. 2003. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. és Lecanora conizaeoides Nyl. ex Crombie toxitoleráns zuzmófajok élőhelyi tulajdonságainak és szekunder anyagcseréjének összefüggése. 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő, 2003. augusztus 27-29. Előadások és poszterek összefoglalói, Bessenyei György Könyvkiadó, p. 187.

FARKAS, E., LŐKÖS, L., MOLNÁR, K. & ZAGYVA, A. 1999. Lichen mapping studies in Hungarian cities. International Conference on Lichen Conservation Biology, Licons, August 30 - September 2, 1999., Birmensdorf, Switzerland, Abstracts, ed.: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, CH-Birmensdorf, p. 9.