Adatok a Mátra hegység zuzmóflórájához III.

Ilona-völgy

 

 

Molnár Katalin

 

MTA-EKF Bryológiai Kutatócsoport

Eszterházy Károly Főiskola Növénytani Tanszéke

3301 Eger, Pf. 43

http://katalinmolnar.com

 

 

Abstract

 

(Contributions to the lichen flora of the Mátra Mts III. Ilona-völgy.) The valley Ilona-völgy is located in the Mátra Mts, NE Hungary. 41 lichen species were collected by the author from the investigated area. Candelariella reflexa, Lecanora saligna, Parmelia elegantula, Physcia aipolia and Physconia enteroxantha are new for the lichen flora of the Mátra Mts.

 

Key words: Ilona-völgy, lichens, Mátra Mts

 

 

Bevezetés

 

            A Mátra lichenológiai szempontból hazánk jól kutatott területei közé tartozik. A hegység zuzmóflóráját Kiszelyné Vámosi Anna dolgozta fel (Kiszelyné-Vámosi 1968, 1971, 1980, 1982-83), aki munkáiban felsorol minden általa a hegységben talált fajt konkrét előfordulási adatokkal. Gallé (1975) tíz évig kutatta a Mátra zuzmócönózisait. Kis és Molnár (2004), illetve Molnár et al. (in press) a Mátrai Tájvédelmi Körzetben található fokozottan védett Tarjánka-szurdok és peremvidékének moha- és zuzmóflóráját vizsgálták. Fóriss Ferenc az 1900-as évek második felében végzett gyűjtéseket a hegységben, de eredményeit nem publikálta.

            Jelen tanulmány a Keleti-Mátrában, Parádfürdőtől délre húzódó Ilona-völgyben (1. ábra) tett terepbejárások zuzmóflorisztikai eredményeit foglalja össze. A völgy egy része a Mátrai Tájvédelmi Körzet területére esik, az Ilona-völgyi vízesés és környéke pedig fokozottan védett terület.

Itt található gróf Károlyi Mihály által a XIX–XX. század fordulóján telepített kb. 1,5 km hosszú „Ilona-völgyi fasor”, amely főként vadgesztenyefákból áll. Az út bal oldalán 170, a jobb oldalán 162 ép fa áll (Kárász 2002), gyűjtéseim legnagyobb része ezekről származik.

            A vizsgált területen korábban is folytak botanikai kutatások a magasabbrendű növényekkel (pl. Molnár 2001) és a kriptogám szervezetekkel (Kiszelyné-Vámosi 1980, 1982–83) kapcsolatban egyaránt. Fóriss Ferenc (1957) naplójában 26 taxont (összesen 32 példányt) említ a völgyből (1. táblázat), melyeket 1957. május 12-én Aesculus, Populus tremula, Quercus és Tilia fákról, valamint andezit-szikláról gyűjtött be. Kiszelyné Vámosi Anna gyűjtéséből herbáriumunkban (EGR) 1 példány lelhető fel (Crocynia membranacea Zahlbr.), a Mátra zuzmóflórájában (Kiszelyné-Vámosi 1980, 1982–83) pedig 2 fajt említ az Ilona-völgyből (Cladonia furcata (Huds.) Schrad. var. racemosa (Hoffm.) Flk. és Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf).

 

 

Anyag és módszer

 

Munkám során összesen 103 példányt dolgoztam fel. Terepvizsgálataimat a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 21-54/2004. ügyiratszámú kutatási engedélyével végeztem. A lelőhelyek helykoordinátáinak meghatározása GARMIN eTrex Vista Europe GPS készülékkel történt. A példányok azonosításához a következő munkákat használtam: Purvis et al. 1992, Verseghy 1994, Vitikainen 1994, Wirth 1995a, 1995b. A fajneveknél Bielczyk et al. (2004) nómenklatúráját követtem. A példányokat az Eszterházy Károly Főiskola Növénytani Tanszékének herbáriumában (EGR) helyeztem el.

 

 

Enumeráció

 

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.

EGR 4389: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4390: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső részén, Aesculus hippocastanum kérgén; EGR 4444:- É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső részén, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4445: É.sz. 47º53,705'  K.h. 20º03,365', 270 m tszf. magasság, a völgy középső részén, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4446: É.sz. 47º55,336'  K.h. 20º03,512', 199 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss Ferenc gyűjtései közt nem szerepel.

Anaptychia ciliaris (L.) Körb.

EGR 4314, 4391: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4447: É.sz. 47º55,362'  K.h. 20º03,540', 190 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Acer sp. kérgén. Fóriss szintén gyűjtötte Aesculus sp. kérgéről.

Bacidia fraxinea Lönnr.

EGR 4476: É.sz. 47º55,362'  K.h. 20º03,540', 190 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Acer sp. kérgén. Fóriss nem gyűjtötte az Ilona-völgyből.

Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.

EGR 4469: É.sz. 47º55,362'  K.h. 20º03,540', 190 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Acer sp. kérgén. Fóriss nem gyűjtötte az Ilona-völgyből.

Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau

EGR 4416: É.sz. 47º55,408'  K.h. 20º03,708', 197 m tszf. magasság, a völgy bejáratánál Parádfürdőnél, Acer sp. kérgén. Fóriss gyűjtései közt nem szerepel.

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau

EGR 4392: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső részén, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4448: É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső részén, Aesculus hippocastanum kérgén. E fajt Fóriss nem gyűjtötte a völgyből.

Cladonia cf. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.

EGR 4315: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss gyűjtései között nem szerepel.

Evernia prunastri (L.) Ach.

EGR 4317, 4318: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4319: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4320: É.sz. 47º55,408'  K.h. 20º03,708', 197 m tszf. magasság, a völgy bejáratánál Parádfürdőnél, Acer sp. kérgén. Fóriss Ferenc Tilia sp. kérgéről szintén gyűjtötte a vizsgált területen.

Flavoparmelia caperata (L.) Hale

EGR 4450: É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss anyagában nem szerepel.

Graphis scripta (L.) Ach.

EGR 4451: É.sz. 47º53,347'  K.h. 20º03,353', 166 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Carpinus betulus kérgén; – EGR 4470: É.sz. 47º53,348'  K.h. 20º03,324', 183 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Carpinus betulus kérgén. Fóriss nem gyűjtötte a völgyből.

Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy

EGR 4399: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4452: É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss Ferenc nem gyűjtötte a völgyből.

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

EGR 4321: É.sz. 47º55,408'  K.h. 20º03,708', 197 m tszf. magasság, a völgy bejáratánál Parádfürdőnél, Acer sp. kérgén; – EGR 4324, 4326: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4327: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Carpinus betulus kérgén;– EGR 4325: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4322, 4323: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, holt faanyagon. Fóriss gyűjtései közt szintén szerepel Tilia kérgéről.

Lecanora argentata (Ach.) Malme

EGR 4471: É.sz. 47º53,346'  K.h. 20º03,353', 166 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Carpinus betulus kérgén. Fóriss anyagában nem szerepel.

Lecanora carpinea (L.) Vain.

EGR 4393, 4394: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss Ferenc is gyűjtötte a területen Populus tremula és Tilia sp. kérgéről.

Lecanora conizaeoides Nyl. ex Crombie

EGR 4395, 4396: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4453: É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss gyűjtései között nem szerepel.

Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr.

EGR 4397, 4478: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4398: kb. 200 m tszf. magasság, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss Ferenc nem gyűjtötte az Ilona-völgyben.

Lepraria incana (L.) Ach.

EGR 4400: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss nem említi naplójában a területről.

Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl.

EGR 4333, 4402, 4403: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4332: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss nem említi naplójában a területről.

Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl.

EGR 4328, 4404, 4406, 4407: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4330, 4405: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső részén, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4454: É.sz. 47º53,347'  K.h. 20º03,353', 166 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Carpinus betulus kérgén; – EGR 4455: É.sz. 47º53,705'  K.h. 20º03,365', 270 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4329: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó részén, Carpinus betulus kérgén. Fóriss Ferenc is gyűjtötte Tilia sp. kérgéről.

Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.

EGR 4456: É.sz. 47º55,362'  K.h. 20º03,540', 190 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Acer sp. kérgén. Fóriss gyűjtésében nem szerepel.

Parmelia sulcata Taylor

EGR 4334, 4335, 4337, 4473: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4336: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4338: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Carpinus betulus kérgén; – EGR 4339, 4340, 4342: É.sz. 47º55,408'  K.h. 20º03,708', 197 m tszf. magasság, a völgy bejáratánál Parádfürdőnél, Acer sp. kérgén. Fóriss gyűjtésében nem szerepel.

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale

EGR 4341, 4343, 4344: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4457: É.sz. 47º53,705'  K.h. 20º03,365', 270 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4458: É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss gyűjtésében nem szerepel.

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

EGR 4459: É.sz. 47º52,965'  K.h. 20º03,622', 314 m tszf. magasság, az Ilona-vízeséshez közel, sziklán. Fóriss nem gyűjtötte példányait a völgyből.

Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner

EGR 4408: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss Pertusaria discoidea néven említi a völgyből naplójában.

Pertusaria amara (Ach.) Nyl.

EGR 4409, 4411: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4410, 4412, 4413: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss is talált példányokat Tilia és Aesculus fákon.

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg

EGR 4422: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4475: É.sz. 47º55,362'  K.h. 20º03,540', 190 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Acer sp. kérgén. Fóriss naplójában nem említi a területről.

Phlyctis argena (Spreng.) Flot.

EGR 4414: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4415: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss ferenc nem gyűjtötte a völgyből.

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

EGR 4421: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss gyűjtésében nem szerepel.

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.

EGR 4461: É.sz. 47º55,362'  K.h. 20º03,540', 190 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Acer sp. kérgén. Fóriss Ferenc Aesculus kérgéről gyűjtötte.

Physcia tenella (Scop.) DC.

EGR 4472: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss nem említi a völgyből.

Physconia distorta (With.) J. R. Laundon

EGR 4348: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss naplójában nem említi az Ilona-völgyből.

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt

EGR 4349: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss nem gyűjtötte a völgyből.

Physconia  perisidiosa (Erichsen) Moberg

EGR 4462, 4463: É.sz. 47º55,362'  K.h. 20º03,540', 190 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Acer sp. kérgén; – EGR 4474: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss naplójában nem említi a területről.

Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner & Kalb

EGR 4464: É.sz. 47º53,348'  K.h. 20º03,324', 183 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Carpinus betulus kérgén. Fóriss naplójában nem említi a területről.

Ramalina farinacea (L.) Ach.

EGR 4351: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4465: É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss két varietasát gyűjtötte a völgyben Quercusról és Tiliaról.

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.

EGR 4350: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss nem gyűjtötte a völgyből.

Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.

EGR 4352: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss Ferenc nem gyűjtötte a völgyben.

Rinodina exigua (Ach.) Gray

EGR 4477, 4479: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Nem szerepel Fóriss gyűjtésében.

Scoliciosporum chlorococcum (Graeve ex S  tenh.) Vĕzda

EGR 4417: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4418, 4419, 4420: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4466: É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Nem szerepel Fóriss anyagában.

Usnea filipendula Stirt.

EGR 4441: kb. 200 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén. Fóriss naplójában nem említi a területről.

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

EGR 4353: É.sz. 47º53,770'  K.h. 20º03,354', 272 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén –; EGR 4467: É.sz. 47º53,689'  K.h. 20º03,368', 274 m tszf. magasság, a völgy középső szakaszán, Aesculus hippocastanum kérgén; – EGR 4468: É.sz. 47º55,362'  K.h. 20º03,540', 190 m tszf. magasság, a völgy alsó szakaszán, Acer sp. kérgén. Fóriss is begyűjtötte két varietasat Aesculusról, illetve Tiliáról.

 

 

Értékelés

 

Az Ilona-völgyben végzett gyűjtések eredményeként 41 zuzmófajt azonosítottam, melyek közül 17 lombos telepű (41,46%), 17 kéregtelepű (41,46%) és 7 bokros telepű (17,08%). A telepek jól fejlettek, tömegesek. Feltűnő, hogy a vadgesztenyefasor fáinak kérgét a lombkoronaszintben is gazdagon borítják epifiton zuzmók. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy a falevelek július környékén elpusztulnak a vadgesztenyelevél-aknázómolyok (Cameraria ohridella) inváziója miatt, így a lombkorona szintje is fényben gazdag élőhelyül szolgál.

Öt faj a Mátrára nézve újnak tekinthető: Candelariella reflexa, Lecanora saligna, Parmelia elegantula, Physcia aipolia, Physconia enteroxantha. Közülük a C. reflexa kivételével mindegyiknek találtam Mátrából származó példányát az egri (EGR), illetve a budapesti (BP) herbáriumban, ám közlésben ezek eddig nem jelentek meg. A Candelariella reflexát Verseghy (1994) nem említi flóraművében, de Bielczyk et al. (2004) fajlistájában már szerepel mint a hazai flóra eleme. Első magyarországi adata a Vas-hegyről származik (Kiss 1985).

 

 

1. táblázat. Fóriss Ferenc útinaplójában (1957) említett zuzmók az Ilona-völgyből.

 

Anaptychia ciliaris (L.) Mass. f. verrucosa (Ach.) Boist. – Erdészház, cort. Aesculi, 250 m.

Caloplaca pyracea – Halastó, cort. Populus trem., 260 m.

Candelariella lutella (Vain.) Räs. – Halastó, cort. Populus trem., 260 m.

Evernia prunastri (L.) Ach. f. sorediifera Ach. – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m.

Lecanora carpinea (L.) Vain. f. caesionigra Kreyer – Halastó, cort. Populus trem., 260 m.

Lecanora carpinea (L.) Vain. var. cinerella (Flk.) Rabh. – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m.

Lecidea carpathica (Kbr.) Szat. f. distrata (Arn.) Maas Geest. – Halastó, saxa andesitica, 260 m.

Lecidea glomerulosa (DC.) Steud. – Halastó, cort. Populus trem., 260 m.

Lecidea parasema Ach. – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m.

Parmelia fuliginosa (Fr.) Nyl. – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m.

Parmelia glabra (Schaer.) Nyl. – Erdészház, cort. Aesculi, 250 m.

Parmelia physodes (L.) Ach. – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m.

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. v. concentrica (Savicz) Erichs. – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m; Erdészház, cort. Aesculi, 250 m.

Pertusaria discoidea (Pers.) Malme var. albida Erichs. – cort. Querci, 220 m.

Pertusaria lutescens (Hoffm.) Lamy – cort. Querci, 220 m.

Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe – Erdészház, cort. Aesculi, 250 m.

Physcia ciliata (Hoffm.) D. R. – Halastó, cort. Populus trem., 260 m.

Physcia grisea (Lam.) Lettau – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m.

Physcia leucoleiptes (Tuck.) Lett. var. detersa (Nyl.) Nádv. – Erdészház, cort. Aesculi, 250 m.

Physcia pulverulenta (Schreb.) Sandst. var. angustata (Hoffm.) Nyl. – Halastó, cort. Populus trem., 260 m.

Physcia pulverulenta (Schreb.) Sandst. var. angustata f. incusoides Nádv. – Halastó, cort. Populus trem., 260 m.

Ramalina farinacea (L.) Ach. var. multifida f. intermedia Arn. – Halastó, cort. Querci, 260 m.

Ramalina farinacea (L.) Ach. var. perluxurians Hue – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m.

Rinodina sp. – Halastó, cort. Populus trem., 260 m.

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. v. vulgaris f. polyphylla (Fr.) Hillm. – Erdészház, cort. Aesculi, 250 m.

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. var. ectanoides Nyl. – Sándorrét, cort. Tiliae, 240 m.

 

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás

 

Köszönetem fejezem ki Lőkös Lászlónak (MTM Növénytára), aki határozásaim eredményeit megerősítette, segített a kritikus fajok azonosításában és értékes megjegyzéseket fűzött a kézirathoz. Hálás vagyok Varga Jánosnak (EKF Állattani Tanszéke) a terepbejárásokban nyújtott segítségéért.

Munkámat az OTKA T047160 és M045616 számú pályázatai támogatták.

 

 

Irodalomjegyzék

 

A Mátra (Magas-Mátra és a Keleti-Mátra) és a Mátraalja kerékpáros- és szabadidőtérképe. – Gyöngyös Polgármesteri Hivatal Tourinform Irodája, 2000.

Bielczyk, U.; Lackovičová, A.; Farkas, E. E.; Lőkös, L.; Liška, J.; Breuss, O.; Kondratyuk, S. Ya. (2004): Checklist of lichens of the Western Carpathians. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 181 pp.

Fóriss, F. (1957): Útinapló. – Miskolc.

Gallé, L. (1975): A Mátra-hegység zuzmócönózisai. – Botanikai Közlemények 62 (3): 179–189.

Kárász, I. (2002): Heves megyei természetvédelmi kalauz. – Tűzliliom Egyesület, Eger, 143 pp.

Kis, G. és Molnár, K. (2004): Adatok a Mátra hegység moha- és zuzmóflórájához. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae XXV: 25–38.

Kiss, T. (1985): Lichenológiai kutatások a Vashegyen. – Botanikai Közlemények 72(1-2): 163–167.

Kiszelyné-Vámosi, A. (1968): Adatok a Mátra hegység zuzmóflórájához. – Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. VI: 391–394.

Kiszelyné-Vámosi, A. (1971): Adatok Galyatető zuzmóflórájához. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. IX: 411–416.

Kiszelyné-Vámosi, A. (1980): A Mátra-hegység zuzmóflórája I. – Folia Hist-nat. Mus. Matr. 6: 51–70.

Kiszelyné-Vámosi, A. (1982–83): A Mátra-hegység zuzmóflórája II. – Folia Hist-nat. Mus. Matr. 8: 63–75.

Molnár, Cs. (2001): Új adatok a Mátra déli és keleti részének növényvilágából I. – Kitaibelia 6 (2): 347–361.

Molnár, K., Kis, G. és Kékes, J. Y.: Data for the bryophyte and lichen flora of the Mátra Mts. II. – Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae XXVI. (in press)

Purvis, O. W.; Coppins, B. J.; Hawksworth, D. L.; James, P. W. és Moore, D. M. (1992): The Lichen Flora of Great Britain and Ireland. – The British Lichen Society, London, 710 pp.

Verseghy, K. (1994): Magyarország zuzmóflórájának kézikönyve. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 415 pp.

Vitikainen, O. (1994): Taxonomic revision of Peltigera (lichenized Ascomycotina) in Europe. – Acta Botanica Fennica 152: 1–96.

Wirth, V. (1995a): Die Flechten Baden-Württembergs. Teil 1-2. – Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 1006 pp.

Wirth, V. (1995b): Flechtenflora 2. Auflage. – Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 661 pp.

 

 

 

1. ábra: Az Ilona-völgy térképe (A Mátra és Mátraalja kerékpáros és szabadidő térképe alapján)